תנאי הזמנת שירותי תיירות לחו"ל
התנאים הבאים במצטבר ו/או לחילופין, לפי העניין, יחולו על רכישת שירותי תיירות לחו"ל (להלן "שירותי התיירות") מנתור מאליש טורס תעופה ותיירות בע"מ ו/או כל מי מטעמם אשר יקראו כולם בתנאים אלו "אליש טורס".
הנוסע מתבקש לקרוא את התנאים הללו בקפידה שכן זכויותיו וחובותיו נקבעים על פיהם ורכישת שירותי התיירות מ"אליש טורס" מהווה הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת של הנוסע וכל מי מטעמו לכל האמור בתנאים אלו ולכך שלא יהיו לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין נגד "אליש טורס"ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמם, אלא על פי המפורט בתנאים אלו. לא תישמע כל טענה של נוסע כי לא קרא תנאים אלו ו/או כי לא הופנתה תשומת ליבו אליהם קודם הזמנתו את שירותי התיירות.
שירותי התיירות מוזמנים באמצעות סיטונאי תיירות שונים בישראל ובחו"ל ומבוצעים על אחריותם הבלעדית.
כל הזמנה הנעשית היא בגדר בקשה בלבד עד לקבלת אישורים סופיים מן הסיטונאי תיירות.
"אליש טורס" שמה לה למטרה לסייע לכל נוסע בעל מגבלה המבקש לטוס עימה. בכדי לסייע לנו שתקבל את השירות לו אתה זקוק ולהפוך את נסיעתך לבטוחה, נוחה ומהנה, אנו מבקשים לקבל ממך כל אינפורמציה מראש על כך עוד לפני סיום ביצוע ההזמנה אצלנו.
הודעות שיווקיות
לקוח נכבד, אנו עשויים להשתמש בנתונים שלך כדי ליצור איתך קשר לגבי המוצרים והשירותים שלנו וכן כדי לשלוח אליך מדי פעם גם מידע פרסומי שיווקי אחר. מידע כזה ישוגר אליך לאחר הרשמתך לאחד השירותים שלנו ו/או ביצוע ההזמנה על ידך. כאשר נשלחת אליך תקשורת שיווקית באמצעות דוא"ל או מסרונים לטלפון הנייד (SMS), באפשרותך בכל עת לבטל קבלת מסרים מעין אלו באמצעות לחיצה על לשונית הסרה המופיעה בהודעה או שליחת בקשה להסרה מרשימת תפוצה לכתובת מייל alsishtours@gmail.com ובכך למנוע קבלת הודעות שיווקיות מאיתנו.
אשרות ודרכונים
באחריות הנוסעים (כולל קטינים) להצטייד בדרכון תקף ל-6 חודשים לפחות מיום היציאה מהארץ, באופן שיכסה את תקופת השהות בחו"ל, באשרות כניסה (ויזות) מתאימות לכל מדינה אשר במסלול הנסיעה, וכן לציין בפני סוכן הנסיעות שלהם אם ברשותם דרכון שאינו ישראלי או תעודת מעבר. חובה על אזרח ישראלי, בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר, להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד. הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לזהות הנכנס ודין המדינה עשוי להשתנות מעת לעת. הטיפול בדרכון, אשרות וכיוצא בזה, הינו באחריות הנוסע בלבד. הטסת קטין (עד גיל 18) ישראלי וזר, היא בכפוף לנוהל מעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול של רשות האוכלוסין וההגירה בישראל ולקטין ו/או למי מטעמו האחריות לפעול על פיו. מבוגר הטס עם ילד קטין (עד גיל 18) שאיננו ילדו שלו ואפילו וקיימת שייכות משפחתית, חייב להציג בדלפקי הבידוק לטיסה מסמך נוטריוני באנגלית המאשר כי הורה הילד יודע ומאשר את הטסת הילד עם הנוסע המבוגר הנ"ל, אחרת לא יתקבלו לטיסה.
דמי ביטול/שינוי הזמנה
במקרה שנוסע יבטל את הזמנתו או לחלופין יבקש לשנות את תאריכי השירותים המוזמנים או לעבור לשירותי תיירות אחרים, יחולו דמי ביטול/שינוי, לפי העניין, כמפורט להלן בהתאם למועדים והשיעורים מן התמורה כדלקמן (ואלו לא יוחזרו לנוסע):
חבילות נופש/טוס וסע כרטיסי טיסה בלבד
1.      טיסות שכר וטיסות Low Cost- ללא החזר מרגע ההזמנה.
2.      חבילות נופש/טוס וסע - ללא החזר מרגע ההזמנה, למעט חלק של בית מלון והשכרת רכב בהתאם לתנאים של בית מלון/חברת השכרה ולא פחות מ-30 יום לפני מעוד הכניסה לבית מלון/השכרת רכב.
3.      שינוי שם בהזמנה פחות מ-21 יום לפני מועד הטיסה הלוך, יחייב בתשלום של 100 EUR לנוסע במקרה של טיסות סדירות בהזמנה (זאת במידה ועדיין לא כורטס כרטיס הטיסה) ו-25 EUR לנוסע במקרה של טיסות שכר בהזמנה.
חבילות ספא
1.      ממועד אישור ההזמנה – 550 EUR דמי ביטול/שינוי לנוסע.
2.      שינוי שם בהזמנה פחות מ-21 יום לפני מועד הטיסה הלוך יחייב בתשלום של 200 EUR לנוסע וזאת במידה ועדיין לא כורטסה ההזמנה.
לקוח שהזמין שירותי תיירות במחיר מבצע מיוחד, כגון מצבע דקה 90, לא יוכל הנוסע לשנות כלל שירותי תיירות אלו וביטולם הינו כרוך בדמי ביטול מלאים.
טיולים מאורגנים
1.     עד 21 יום לפני מועד הטיסה הלוך - דמי ביטול/שינוי בסך 50 EUR לנוסע.
2.      21 עד 14 יום לפני מועד הטיסה הלוך - דמי ביטול/שינוי בסך 60% לנוסע.
3.      פחות מ-14 יום לפני מועד הטיסה הלוך - 100% דמי ביטול/שינוי לנוסע (למעט מיסי נמל שיוחזרו). 
4.      שינוי שם בהזמנה פחות מ-21 יום לפני מועד הטיסה הלוך, יחייב בתשלום של 100 EUR לנוסע במקרה של טיסות סדירות בהזמנה (זאת במידה ועדיין לא כורטס כרטיס הטיסה) ו-25 EUR לנוסע במקרה של טיסות שכר בהזמנה.
לקוח שהזמין שירותי תיירות במחיר מבצע מיוחד, כגון מצבע דקה 90, לא יוכל הנוסע לשנות כלל שירותי תיירות אלו וביטולם הינו כרוך בדמי ביטול מלאים.
דמי הביטול/שינוי המפורטים להלן לא יהיו תקפים לשירותי תיירות אשר פורטו לגביהם בפרסום נפרד דמי ביטול/שינוי מיוחדים ו/או שונים מהמצוין בתנאים אלו.
נוסע אשר לא יופיע לאיזה מהטיסות או ימנע משימוש באיזה משירותי התיירות או יפסיק השתתפותו באיזה משירותי התיירות לאחר מועד שירותי התיירות, מכל סיבה שהיא, יחויב בתשלום דמי ביטול בשיעור של 100% ממחיר שירותי התיירות. יום היציאה אינו נספר כיום עסקים במניין ימי הביטול/שינוי. ימי עסקים – ימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00 ל-16:00 בלבד ושישי בין השעות 09:00 ל-13:00 בלבד (שאינם חג בארץ). הודעת הביטול/שינוי תיעשה בכתב בלבד ל"אליש טורס". במקרה והוסדרה לנוסע אשרת כניסה, יחול התשלום עבור הסדרת האשרה על הנוסע.
           דמי ביטול בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן "חוק הגנת הצרכן")
"עסקת מכר מרחוק" – התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה.
"שיווק מרחוק" – פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים.
למרות האמור בסעיף "דמי ביטול/שינוי הזמנה", בהתאם לסעיף 14ג(ג) ולסעיף 14ג(ד)(2) לחוק, בעסקאות מכר מרחוק רשאי הנוסע (שאינו לקוח עסקי) לבטל את העסקה אצל סוכן הנסיעות שלו בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל פרטים על העסקה, לפי המאוחר ובכפוף לכך שמועד ביטול העסקה אינו חל בתוך 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן (לעניין זה "ימים שאינם ימי מנוחה" משמעם - ימי עסקים שהינם ימי חול, לא כולל שבת או חג). במקרה של ביטול לפי הוראות החוקים יוחזרו לנוסע ע"י סוכן הנסיעות שלו בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הנוסע, וסוכן הנסיעות יבטל את חיובו של הנוסע בשל העסקה ולא יגבה מהנוסע סכום כלשהו, זולת דמי הביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה לנוסע או 100 ש"ח לנוסע, לפי הנמוך מביניהם. תשומת הלב מופנית לכך שהאמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי זכות הצרכן לביטול העסקה תהיה כקבוע בנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בחוקים ובתקנותיהם כפי שתהיה במועד עריכת העסקה או הביטול. הודעה על ביטול השתתפותו של נוסע בשירותי התיירות, מיוזמתו ("הודעת הביטול"), תימסר בכתב ל"אליש טורס". ככל שמסר הנוסע הודעת ביטול כאמור, ימסור לו סוכן הנסיעות אישור על הביטול הכולל את מספר הביטול. בכל מקרה אין בתנאים הנ"ל כדי לגרוע מהוראות חוקי הגנת הצרכן או להוסיף עליהם. על לקוח שלא יעמוד בתנאים אלו ובכל מקרה ביטול אחר ובכפוף להוראות כל דין, יחולו על הלקוח דמי הביטול כפי שנקבעו על פי מדיניות "אליש טורס" ובכפוף לתנאי ההזמנה המפורטים בטופס זה. חוק "הגנת הצרכן" לא יחל על הזמנות באתרים שאינם ישראליים.
דמי ביטול בעסקת מכר רגיל
למרות האמור בסעיף "דמי ביטול/שינוי הזמנה" בהתאם לדין התקף במועד רכישת שירותי התיירות, רשאי מזמין (שאינו לקוח עסקי) לבטל את העסקה אצל סוכנות הנסיעות ("העוסק") ובלבד שהביטול ייעשה תוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל פרטים על העסקה, לפי המאוחר, ובכפוף לכך שמועד ביטול העסקה לא יחול בתוך 18 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפחות קודם למועד תחילת השירות (ימים ש"אינם ימי מנוחה" משמעם – ימי עסקים שהינם ימי חול לא כולל שבת וחגים). ביטל המזמין את הסכם הרכישה, תשיב סוכנות הנסיעות למזמין את תמורה ששילם בניכוי דמי ביטול שלא יעלו על 5% ממחיר העסקה לנוסע או 100 ש"ח לנוסע לפי הנמוך מביניהם. זכות הביטול לא תחול לגבי שירותי הארחה, נסיעה (טיסה, שיט, טיול מאורגן וכיוצ"ב), חופש ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל לרבות:
א.   טיסת המשך לטיסה שיצאה מישראל והניתנת באמצעות חברה אחרת.
ב.   חבילת נופש מחוץ לישראל למעט טיסה מישראל ואליה שאינה טיסת המשך.
קבלת מסמכי  נסיעה
על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה, מיד עם קבלתו מסוכן הנסיעות שלו, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (כרטיסי טיסה, שוברי בתי מלון, שוברי העברות, שוברי השכרת רכב, כרטיסים למופעים ומשחקים וכיו"ב), ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה.
מניין ימי החבילה
במניין ימי החבילה נכללים יום היציאה מהארץ ויום החזרה לארץ, וזאת בהתאם ללוח הזמנים ומועדי הטיסות של חברות התעופה השונות. ימי החבילה נמנים החל מיום יציאת הנוסע מהארץ ועד ליום שובו ארצה, גם כאשר היציאה מהארץ הינה בשעות אחה"צ או הערב והחזרה לארץ בשעות הבוקר. בכל מקרה שבו יתווספו ימים למניין ימי החבילה, בשל שינוי בלוח זמני הטיסות או שינויים בלתי צפויים ואחרים בחבילה, יחויב הנוסע בתשלום נוסף בהתאם לעלות בפועל שתתווסף ל"אליש טורס" . ייתכנו מקרים בהם יופחתו מספר ימי החבילה בשל שינוי בלוח זמני הטיסות, או שינויים בלתי צפויים ואחרים בחבילה.
הזמנת חבילת ספא
חבילות הספא מבוצעות על ידי הספק הספציפי (אתר הספא או המלון) ממנו הוזמנו בהתאם לתנאים ובאחריותו, לרבות אחריותו לביצוע השירותים, לטיב ו/או רמת השירותים וכיו"ב. יש לבצע את כלל הזמנות הטיפולים, לפחות 20 יום לפני ההגעה לאתר הספא. מובהר לנוסע כי בהתאם לתנאי כל ספק, יתכן ובשל מגבלות רפואיות של הנוסע, לא יוכל הנוסע לקבל טיפולים כלשהם, או בכלל."אליש טורס"לא תישא באחריות במקרים בהם לא בוצעה הזמנה כאמור וכתוצאה מכך לא קיבל הנוסע טיפולים רפואיים באתר הספא. על הנוסע להיבדק מראש ולוודא כי מצב בריאותו מתאים לקבלת טיפולים."אליש טורס"לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן למקרה בו לא יכול הנוסע לנצל את שירותי הספא, כולם או מקצתם, כתוצאה מאי עמידתו בתנאי זה. אנו ממליצים לנוסע להצטייד בתעודות רפואיות, צילומים ומכתב מהרופא המטפל (בשפה האנגלית).ברוב אתרי הספא, ייבדק הנוסע ע"י רופא מוסמך שיקבע תוכנית אישית המתאימה למצב בריאותו ו/או רצונותיו. בדיקה זו, תיערך למחרת יום הגעת הנוסע. אנו מבקשים להפנות את תשומת לב הנוסע לכך, כי בדיקות אינן מתקיימות בימי א' וחגים מקומיים. יודגש, כי במקרים בהם על פי חוות דעתו של הרופא באתר הספא, לא יוכל הנוסע לקבל טיפול מסוים או טיפולים בכלל וכתוצאה מכך יחליט הנוסע לבטל את שהותו באתר הספא, יחולו על הנוסע כל ההוצאות הכרוכות בביטול שהותו ובחזרתו לישראל.
הטיפולים ניתנים במרכז הספא של המלון או בקרבתו. אין טיפולים בימי ההגעה, העזיבה, ימי שבת, א' וחגים מקומיים. לא יינתנו החזרים בגין טיפולים שלא נוצלו.
השכרת רכב
התקשרות נוסע אשר ברצונו לשכור רכב מ "אליש טורס" , היא לשם הזמנת רכב מספק חברת ההשכרה בארץ או בחו"ל. תפקידה של "אליש טורס"מתמצה בהוצאת שוברי ההזמנה כהלכה, על מנת לקשר בין השוכר לבין ספק חברת ההשכרה בארץ או בחו"ל. השכרת רכב הינה בהתאם לתנאי חברת ההשכרה ממנה מושכר הרכב על ידי הנוסע וביצוע ההזמנה הינו באחריות חברת ההשכרה בלבד וכפוף לתנאי חברת ההשכרה. באחריות הנוסע לקרוא את התנאים המופיעים על גבי שובר השכרת הרכב. על הנוסע לשים לב כי יתכנו תשלומים אשר יחולו על הנוסע ואשר אינם כלולים במחיר ההשכרה אותם יש לשלמם בחו"ל. באחריות הנוסע לעדכן את"אליש טורס"בטרם ביצוע הזמנת השכרת רכב באשר לגילו ובפרט אם גילו נמוך מ-25 שנים כיוון שברוב המדינות יש תוספת תשלום לנהגים עד גיל 25, בגין ביטוח נהג צעיר. על הנוסע (הרשום בשובר) להצטייד בכרטיס אשראי בינ"ל על שמו וברישיון נהיגה ישראלי ביחד עםרישיון בינ"ל, כשהם תקפים ופרטיהם זהים. במועד ביצוע ההזמנה, על השוכר להקפיד למסור את שעת הגעתו המשוערת לתחנת ההשכרה. הרכב המוזמן יישמר עבורו עד שעתיים משעת ההגעה המצוינת על גבי השובר השכרה. על השוכר לוודא, כי לא חלות הגבלות לגבי מסלול הנסיעה המתוכנן שלו, כגון: כניסה לארצות, מעבר על גבי מעברות וכדומה. שובר ההשכרה תקף אך ורק לתחנת ההשכרה ולתאריך ושעת לקיחת הרכב אשר צוינו על גביו מראש בישראל.
יום ההשכרה: הנו בן 24 שעות (או חלק מהן) מרגע קבלת הרכב המושכר.  על כל איחור בשעת החזרת הרכב, או הארכת השכירות של הרכב מעבר למספר ימי השכירות שהוזמנו ושולמו מראש, יחולו חיובים נוספים בתשלום בהתאם למחירון המקומי של חברת ההשכרה, בתוספת ביטוחים ותשלומי חובה מקומיים. חובה להחזיר את הרכב המושכר במסגרת שעות העבודה של תחנת ההשכרה על מנת שחוזה ההשכרה ייסגר בנוכחות הנוסע. לקיחת ו/או החזרת הרכב שלא בשעות העבודה תחייב הנוסע בתשלום נוסף במקום.
גיל השוכר: נהוג לקבוע גילאי מינימום ומקסימום. הללו משתנים ממדינה למדינה ויש לבררם בעת ביצוע ההזמנה.
לקיחת הרכב: על השוכר להצטייד ברישיון נהיגה ישראלי ובינלאומי ברי תוקף לשנה ממועד לקיחת הרכב, כרטיס אשראי בינ"ל ודרכון על-שמו. כרטיס האשראי יינתן כביטחון ליתר התשלום ולהחזרת הרכב במצב תקין ובמועד שנקבע בשובר ההשכרה. לא יתקבל פיקדון במזומן.
שובר ההשכרה: תקף אך ורק לשוכר הרכב (בעל השובר) ולפרטים המופיעים בו (חברת ההשכרה, תחנת ההשכרה, תאריך, שעה, קבוצת רכב וכד') ואשר צוינו על גביו מראש בישראל. כל שינוי בפרטים המופיעים על גבי השובר הינם באחריותו הבלעדית של השוכר. הנפקתו של השובר הינה הוכחה לביצוע ההזמנה בלבד ואינה מהווה חלק מחוזה השכירות אשר נחתם בין חברת ההשכרה לבין שוכר הרכב. תנאי החוזה אשר נחתמו בחו"ל מול חברת ההשכרה הם המחייבים. ימי השכירות המופיעים על גבי השובר אינם ניתנים לפיצול להשכרות נפרדות. אובדן השובר הינו באחריות השוכר. יש לשים לב לתשלומים שאינם כלולים במחיר ההשכרה ואותם יש לשלמם בחו"ל (כגון דלק, מיסים מקומיים, ביטוחים, נהגים נוספים, מושב בטיחות לתינוק וכד').
סוג רכב: חברת ההשכרה אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסוים, אלא מקבוצת רכבים מסוימת בלבד. כל קבוצה מכילה מספר סוגים של כלי רכב הניתנים לשינוי מעת לעת ע"י חברת ההשכרה.
כיסוי ביטוחי CDW : הנו כיסוי לנזקי הרכב השכור. בכל מקרה תחול השתתפות עצמית ראשונית במקרה של נזק.
כיסוי ביטוחי TP: הנו כיסוי נגד גניבת הרכב השכור. בכל מקרה תחול השתתפות עצמית ראשונית במקרה של נזק.
אנו מפנים את תשומת לב הנוסע לכך, שהכיסויים הביטוחיים לעיל, אינם מכסים נזק שייגרם למרכב התחתון של הרכב ולצמיגים. במקרה של תאונה או גניבה או נזק לרכב על שוכר הרכב לפעול בהתאם להוראות חברת ההשכרה ממנה שכר הרכב. 
שינויים וביטולים: בגין כל שינוי שיבוצע בהזמנת השכרת הרכב, יונפק שובר חדש. לא יינתנו החזרים עבור ניצול חלקי של השובר. נהגים נוספים (מעבר לשוכר) יחויבו בתשלום נוסף על פי תנאי חברת ההשכרה ויצטרכו לעמוד בתנאי הגיל, הוותק והרישיון ויהיו חייבים להציג דרכון ורישיון ישראלי ובינלאומי על שמם על מנת שיירשמו פרטיהם על חוזה השכירות. כל התחייבות ו/או הבטחה בעל פה להחזר כספי אשר ניתנה בחו"ל איננה מחייבת את"אליש טורס" .
חילוקי דעות: "אליש טורס" לא תשמש ככתובת לתביעות משפטיות כנגד חברת ההשכרה. מקום השיפוט בין השוכר לחברת ההשכרה יהיה כפי שיקבע בחוזה שבין השוכר לחברת ההשכרה בחו"ל כאמור ולחילופין בארץ היעד בלבד. מקום השיפוט בכל תלונה כנגד"אליש טורס" יהיה כאמור בפרק "חילוקי דעות" שבתנאים שלהלן. קבלת השובר ומימושו על ידי השוכר מהווים את הסכמתו לתנאים המצוינים לעיל.
בתי מלון
פרטי המלון המבוקש הינם בגדר בקשה בלבד ו "אליש טורס"אינה מחויבת בהם, כל עוד לא נתקבל אישורו הסופי של ספק המלון. במידה ולא יתקבל אישור של המלון המוזמן, יוצעו אלטרנטיבות שונות במידה ויוצעו ע"י ספק המלון, עם קבלת האישור למלון, תימסר לסוכן הנסיעות הודעה על כך. במידה והנוסע מתכוון להגיע למלון לאחר השעה 18:00, יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה ובמידה ולא תימסר הודעה מראש, לא תישא"אליש טורס" באחריות כלשהי במידה ולא ישמר חדר עבור הנוסע. כמו כן, הנוסע יכול להודיע מראש בעצמו למלון שפרטיו רשומים בשובר מלון שקיבל מ"אליש טורס". נוסע אשר סדרי נסיעתו השתבשו באופן שיגרום הגעה מאוחרת, ייקח על עצמו להודיע על כך ישירות למלון תוך לקיחת שם העובד/ת בקבלה, לו נמסרה הודעה לגבי הגעה מאוחרת. בהתאם לדרישת ספקי המלונות בחו"ל, אם בזמן השהיה בחו"ל מתעורר הצורך בשינוי או ביטול הקשור להזמנה, על הנוסע לפנות ל"אליש טורס" . שינוי או ביטול שלא ייעשה כפי האמור לעיל ויעשה ע"י הנוסע ישירות עם בית המלון, עלול לא להיות מוכר כביטול המזכה בהשבה ובמידה ו"אליש טורס"  חויבה בגין זה, הנוסע יחויב במחיר שתחויב "אליש טורס", בנוסף לכך יחויב הנוסע בהוצאות טיפול .דירוג בתי המלון נקבע על-ידי רשויות התיירות המקומיות ו/או ספקים מקומיים (כך לדוגמא כפי שקיים באנגליה), על-פי הקריטריונים המקובלים באותו מקום."אליש טורס"תעשה כל שביכולתה לאכסן את הנוסע בבית המלון שהוזמן לפני היציאה, אולם יתכנו שינויים בבית המלון בשל הזמנת יתר שביצע בית המלון ו/או ספק המלון ו/או כל סיבה אחרת. במקרה כזה שומרים לעצמם בית המלון ו/או ספק המלון ו/או"אליש טורס"את הזכות להסדיר מלון חלופי באזור או מחוץ לאזור. במקרה שכזה, יהיה בית המלון ברמה דומה לזה שהוזמן. ברם, מודגש בזאת כי זהות בית המלון, להבדיל מרמתו המובטחת, איננה חלק מהתחייבות"אליש טורס" , מאחר ויתכנו שינויים של "הרגע האחרון" גם לאחר יציאת הנוסע מסיבות שאין ל "אליש טורס"שליטה עליהן. במקרה של העברה  למלון בדרגה נמוכה יותר יזוכה הנוסע בהפרש המחיר, במידה וקיים ובמידה שיושב ל "אליש טורס"מידי הספק המקומי בחו"ל ו/או המלון. בהוצאות ההעברה למלון החלופי יישאו המלון ו/או הספק מלון בחו"ל ו/או הנוסע בלבד זאת בהתאם לנסיבות המקרה. בבית המלון יידרש הנוסע להפקיד פרטי כרטיס אשראי בינלאומי כעירבון לצורך קבלת החדר. שעת הכניסה לחדרים ופינויים הנה על-פי מדיניות כל מלון ומלון, ולרוב הכניסה הינה החל מהשעה 15:00 ופינוי לפני השעה 10:00 וזאת על מנת לאפשר לעובדי המלון לארגן את החדרים עבור האורחים הבאים – זאת בלי קשר למועדי הטיסות. יתכנו מקרים שבהם יאלץ הנוסע להמתין עד לקבלת החדרים או לאחר פינוי החדרים, בהתאם לשעות הנ"ל. האכסון בבתי המלון יהיה בחדרים זוגיים עם מיטה כפולה או שתי מיטות נפרדות, כפי שיקבע על ידי בית המלון. אין באפשרות"אליש טורס"להתחייב על סוג המיטות מראש, אף אם נתבקשה מראש. חדר ליחיד יתכן ויהיה קטן יותר מחדר זוגי. נוסע המעוניין בחדר ליחיד חייב להזמינו מראש בארץ תמורת תשלום נוסף."אליש טורס"אינה מתחייבת לקבל או לאשר הזמנת חדר ליחיד לכל נוסע שיבקש זאת. במקרה של הזמנת חדר ל-3, תיתכן אפשרות שתוכנס מיטה או מיטות נוספות (לעיתים מיטה מתקפלת או ספה נפתחת) לחדר זוגי, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המלון ואין באפשרות"אליש טורס"להבטיח חדר גדול יותר במקרה זה. בארה"ב וקנדה הנוהג הוא שבתי מלון מספקים חדר עם 2 מיטות בלבד, לרוב 2 מיטות זוגיות. משפחה בת 3-4 נפשות המבקשת חדר אחד, תתאכסן בחדר עם שתי מיטות כמוסבר לעיל, לפחות אחת מהן תהיה זוגית ולא תוכנס מיטה נוספת לחדר. נוסע שימסור בעת ביצוע ההזמנה מידע שגוי על גילו של ילד בחדר הורים על מנת לקבל מחיר מוזל יותר, יחויב  במקום ע"י המלון או ספק המלון או"אליש טורס"גם לאחר שובו ארצה עבור ההפרש במחיר מלא על פי מחירון המלון, ללא אפשרות לקבלת החזר. בבתי מלון אין זהות מושלמת בין החדרים, לרבות מבחינת רמתם ו/או גודלם ו/או תכולתם. יתכנו מקרים שבהם יקבלו נוסעים חדרים פחות טובים מחדרים שקיבלו נוסעים אחרים ובכל מקרה, שיבוץ הנוסעים בחדרים נעשה על ידי הנהלת המלון ובאחריותה ואין הדבר בשליטת"אליש טורס" . לא ניתן להבטיח קומה, נוף מסוים, אגף, מיקום בקומה, סוג חדר מסוים או קבלת דלת מקשרת. במספר בתי מלון קיימיםבנוסף לבניין המרכזי גם אגפים שונים, וילות ובונגלוס המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, אין "אליש טורס" יכולה להבטיח שהנוסעים ישתכנו בבניין המרכזי.בחלק מבתי המלון נגבה מס מקומי ישירות ע"י בתי המלון, על הנוסע לברר זאת מראש ישירות מול "אליש טורס". בארצות רבות, בתי המלון או חלקם, אינם בהכרח ממוזגים. בבתי מלון ממוזגים, "אליש טורס"אינה מתחייבת שהמיזוג יפעל בצורה מושלמת ו/או כי לא יהיו תקלות במערכת מיזוג האוויר. בבתי מלון ממוזגים תיתכן הפסקת פעילות המזגן בחודשים מסוימים ו/או בשעות מסוימות וזאת על-פי נוהגי המלון ו/או בהתאם לתקנות האנרגיה בכל מדינה (כפי שקיים לדוגמא בטורקיה או ביוון). השיבוץ בחדרים, תחזוקת, תקינות ו/או הפעלת מערכות, שירותים ומתקנים במלון לרבות מעלית, מזגנים, וכיו"ב כמו גם זמינות ו/או איכות ו/או טיב השירותים והמזון הניתנים במלון וכן קיומם של שיפוצים מכל סוג שהוא הנעשים במלון ו/או בחדרים ו/או בסביבתם, רעש במלון ו/או בסביבתו הנגרם מרחוב סואן, תחנת רכבת ושדות תעופה ו/או עקב עבודות ברחוב או בסביבה וכל מטרד אחר במלון – כל אלה אינם בשליטת ו/או בהשפעת"אליש טורס"ולפיכך אינם באחריותה, כי אם באחריות המלון בלבד. חלק מהשירותים המוצעים על-ידי בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. הנהלת בית המלון המוזמן רשאית לסגור מתקנים ו/או להפסיק מתן שירותים, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואין ל"אליש טורס"כל אחריות למצבים אלה. יודגש, כי לא חלה על הנהלת המלון חובת דיווח על עצם קבלתה של החלטה כאמור ולא תתקבל כל טענה בדיעבד, בגין העדר יכולת ניצול מתקן ו/או שירות כלשהו ו"אליש טורס"לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחד מהשירותים במלון לא היה פעיל. דרישות מיוחדות לעניין חדרים בבתי מלון, לרבות בנוגע לנושאים המפורטים לעיל, לא יחייבו את"אליש טורס" , אלא אם אישרה "אליש טורס"דרישות אלו בכתב ומראש לנוסע. בקשה לצירוף עריסה לתינוק לחדר במלון, הינה בגדר בקשה בלבד וביצועה בפועל הינה באחריות המלון ובהתאם לאפשרויותיו של המלון בלבד. בחלק מבתי המלון נדרשת בגין העריסה תוספת תשלום ישירות למלון. אין"אליש טורס"אחראית על תוכן הפרסום המופיע באתר האינטרנט של המלון ו/או סוכנויות נסיעות אחרות ו/או חברות תיירות אחרות. במרבית מבתי המלון (גם במלונות על בסיס הכל כלול) נדרש תשלום נוסף ישירות למלון עבור שירותים מיוחדים ועבור השימוש במתקנים ו/או שירותים כמו סאונה, מסאג', חדר כושר, מגרשי טניס, ספורט ימי, הזמנת סרטים, אינטרנט, מיני בר, אלכוהול תוצרת חוץ, מיצים טבעיים, כספת, חניה, שמשיות ומגבות בבריכת שחייה וכד' ולכן על הנוסע לברר במלון בטרם השימוש במתקנים ו/או שירותים מסוימים, האם השימוש בהם כרוך בתשלום ו"אליש טורס"לא תהיה אחראית לדרישות תשלום כאמור. במלונות על בסיס הכול כלול, שירותי אוכל ושתייה ניתנים עד השעה 23:00 ומעבר לשעה זו יחויב הנוסע בגין שירותים אלו. ייתכן כי המלון ישנה את תנאי הכול כלול ושירותים מסוימים במלון יהפכו לכרוכים בתשלום ללא כל הודעה מוקדמת.אם חלילה נתקל מי מהנוסעים בבעיה במלון, עליו לפנות בזמן אמת להנהלת המלון ו/או לסוכן הנסיעות שלו ו/או ל"אליש טורס", ובמידה ולא יעשה כן, לא יתקבלו תלונות על כך לאחר חזרתו ארצה
העברות
העברות הנוסע משדה התעופה למלון ובחזרה מתבצעות באמצעות אוטובוס/מיני-ואן/מונית מאסף ועל כן יתכן כי הנסיעה תתארך עקב איסוף/הורדת נוסעים נוספים בבתי מלון שונים ו/או עומסי תנועה ו/או עיכובים במעברי הגבול אשר עליהם אין  ל"אליש טורס" כל שליטה. בחלק מבתי המלון אין באפשרות ההסעות להוריד/לאסוף את הנוסעים מפתח בית המלון ולכן יורד/ייאסף הנוסע בקרבת בית המלון. אוטובוס/מיני-ואן/מונית האיסוף משדה התעופה למלון ובחזרה לא ימתין לנוסעים מאחרים, ונוסע שלא יגיע בזמן להסעה יישא בתוצאות ובהוצאות עקב כך. יודגש כי על הנוסע לוודא מראש לפני טיסת החזור מחו"ל ברשימת איזו טיסה שמו מופיע ולאיזו שעת הסעה הינו רשום. "אליש טורס" אינה יכולה להיות ואינה אחראית  לגבי תקינות תחזוקת האוטובוס/מיני-ואן/מונית ואיכות השירות בהם. אין "אליש טורס" מתחייבת כי האוטובוס/מיני-ואן/מונית יהיה ממוזג ו/או כי המיזוג יפעל ו/או יהיה תקין.האוטובוס/מיני-ואן/מונית המקומיים המשמשים להעברות אינם מותאמים לנוסעים הנדרשים לכיסא גלגלים, ולכן על הנוסע להודיע מראש ל"אליש טורס" בעת ביצוע ההזמנה בכל מקרה בו יש צורך בהזמנת רכב המותאם לנוסע הנדרש לכסא גלגלים, על מנת שיוזמן לנוסע רכב כזה שעליו תחול תוספת תשלום נוספת על הנוסע.
סיורי בחירה
סיורי הבחירה נמכרים ומבוצעים על ידי ספקים מקומיים ו/או נציגים מטעמם, אינם כלולים במחיר החבילה וכרוכים בתשלום נוסף ישירות לספק המקומי (או לנציגים מטעמו) שמארגן סיורים אלו. ל"אליש טורס" אין כל חלק בסיורי בחירה אלו והיא אינה נושאת באחריות מכל מין וסוג שהוא בגין סיורי בחירה אלו ו/או לכל הקשור לגביהם.
התייצבות לבידוק לטיסה
טיסות בינלאומיות מתל אביב ממריאות משדה התעופה בן גוריון (טרמינל 1 או 3) ועל הנוסע לוודא מראש אצל סוכן הנסיעות שלו מאיזה טרמינל ממריאה הטיסה מבן גוריון ו/או מחו"ל. על הנוסע להתייצב בדלפקי הבידוק לטיסה (CHECK IN ) ביציאה או בחזרה לפי העניין, לאחר סיום הבידוק ביטחוני, ולא יאוחר משלוש שעות לפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה. דלפקי הבידוק לטיסה (CHECK IN ) יסגרו שעה לפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה. הטיסה לא תתאחר עקב הגעה מאוחרת של נוסעים לדלפקי הבידוק לטיסה (CHECK IN) או לשער העלייה למטוס. כבודתם של נוסעים מאחרים תורד מהמטוס וזאת על מנת למנוע עיכוב ביציאת הטיסה. "אליש טורס" לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לנוסע כתוצאה מאיחורו להתייצב במועד הנדרש לטיסה.
מטען נוסע
מטען הנוסע יכלול עד מזוודה בינונית אחת בלבד ועד תיק יד אחד בלבד לכל נוסע. יחד עם זאת, תנאי הטסת המטען בטיסות (גודל-משקל-מחיר כבודה) נקבעים על ידי חברות התעופה ועלולים להשתנות מעת לעת ובחלק מחברות התעופה אף נדרש תשלום בגין הטסת הכבודה (כגון בטיסות פנימיות בארה"ב) ועל הנוסע לוודא את התנאים מראש אצל סוכן הנסיעות שלו. עבור כל חריגה במשקל או בגודל או במספר יחידות הכבודה, תגבה חברת התעופה תשלום נוסף ישירות מהנוסע בהתאם לתנאים הנהוגים אצלה.
כבודת יד בטיסות - הנחיות ביטחון
בעקבות הנחיות גופי אבטחה תעופתית בעולם, הוחמרו הבדיקות הביטחונית של כבודת יד של הטסים. לנוחיותכם, להלן פירוט ההנחיות כפי שהתקבלו מהשלטונות הזרים, אשר הודיעו כי יאכפו את הנושא בכניסה למדינתם.
* התיקים לא יכילו כל מוצר נוזלי או משחה, כגון: 
1. משקאות מכל סוג. 
2. שמפו. 
3. קרמים למיניהם. 
4. משחת שינים. 
5. תרסיסים למיניהם. 
6. מוצרים קוסמטיים נוזליים (כגון בושם). 
ניתן לרכוש מוצרים אלו בדיוטי פרי ולהשאירם בארץ (פטור ושמור). 
נוסעים שאינם שבים לארץ, מתבקשים לא לרכוש בדיוטי פרי מוצרים אלו.
כל המוצרים יכולים להישלח לבטן המטוס.
* מוצרים נוזלים/קוסמטיים שכן מאושרים: 
1. מזון לתינוקות במידה ותינוק טס עם מלווה. 
2. תרופות עם מרשם על שם הנוסע. 
3. תרופות ללא מרשם אשר הכרחיות לטיסה. 
4. תרופות נוזליות לחולי סכרת. 
5. מוצרי היגיינה קשיחים כגון: דאודורנט קשיח, שפתון, מוצרי היגיינה נשית. 

* בנוסף בתיק היד ניתן ומומלץ לקחת את הפריטים הבאים: 
1. ארנק כיס עם כסף, כרטיסי אשראי ותעודות זהות. 
2. מסמכי טיסה. 
3. תרופות עם מרשם שמי וציוד רפואי. 
4. משקפים ומשקפי שמש ללא הקופסא. 
5. כלי אחסון לעדשות מגע ללא בקבוקי הנוזל. 
6. ציוד לתינוקות: מזון לתינוקות, חלב בבקבוק של תינוק, חיתולים, קרם לתינוקות. 
7. מוצרי היגיינה: טישו (ללא הקופסה), מטפחות, מוצרי היגיינה נשית. 
8. מפתחות אך לא אלקטרונים.
* כיסאות גלגלים ועזרי הליכה יעברו בדיקות שיקוף גם כן. 
* לתשומת ליבכם, גם לאחר ביצוע כל הבדיקות הנ"ל, יתכנו בדיקות נוספות בשערי העלייה למטוס. 
* מוצרים שאסורים להעלאה למטוס, לא יוכלו להירכש גם בדיוטי פרי בטיסה על ידי נוסעים עם טיסות המשך. 
* אין הגבלה נוספת על מוצרים בכבודה הנשלחת לבטן המטוס.
עישון
"אליש טורס"מבקשת להזכיר לנוסעים כי חל איסור מוחלט על עישון במהלך הטיסות ובזמן הנסיעה בהעברות ואף בחדרים ובשטחים הציבוריים במלונות בהם ישתכנו. בכל מקרה "אליש טורס" לא תהיה אחראית לנזק כלשהו שיגרם לנוסע, כתוצאה מסירוב של מי מהנוסעים ו/או נהג האוטובוס להימנע מעישון. חל איסור על שליחת סיגריה אלקטרונית ורכיביה בכבודת בטן המטוס, אך הנ"ל ניתנת לנשיאה בכבודת היד או על הנוסע, אך אסורה לשימוש במהלך הטיסה.
תופעות טבע ומזג אויר
על הנוסע לקחת בחשבון בעת ההזמנה, כי בארץ ו/או באזורים מסוימים אליהם הוזמנו שירותי התיירות יתכנו לאחר ביצוע ההזמנה תופעות שונות של מזג אויר (רעידת אדמה, סופת הוריקן, שיטפונות, ערפל, שלג, התפרצות הר געש וכד') ו/או נסיבות אחרות כלשהן (כדוגמת הפסקת חשמל, שביתות עובדים ומהומות מקומיות, מצב בטחוני מיוחד וכיו"ב). אין "אליש טורס" אחראית על אירועים אלו כאמור שאינם בשליטת "אליש טורס" העלולים לגרום לשינוי או ביטול כלשהו של מי משירותי התיירות אשר ייעשו על-פי שיקול דעתה הבלעדי של "אליש טורס" ובהתאם לנדרש על-פי הנסיבות. יובהר עוד, כי במקרה של ביטול טיסה עקב תופעות אלו, ההוצאות שייגרמו לנוסעים כתוצאה מכך, יחולו על הנוסעים בלבד ולא על "אליש טורס".
נזקים וביטוח
בכפוף להוראות הדין, אין "אליש טורס" אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לנוסע, לרבות נזקים מחמת תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אובדן של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר. מובהר ומודגש בזאת כי לא יינתנו החזרים כלשהם בגין הפסקת שירותי התיירות עקב מחלה, פציעה, או כל סיבה אחרת כלשהי. "אליש טורס" ממליצה לנוסע לבטח עצמו על חשבונו מרגע ביצוע ואישור ההזמנה, בביטוח אישי מקיף ונרחב המכסה את האירועים והנזקים המתוארים לעיל והכולל בין היתר ביטוח רפואי, ביטוח מטען וביטוח דמי ביטול"אליש טורס" מודיעה בזאת מפורשות כי היא פועלת לארגן שירותי התיירות כמתווכת בלבד בין הנוסע לבין נותני השירותים המבצעים אותם ובכלל זאת חברות התעופה, חברות האוטובוסים, חברות השכרת הרכב, בתי המלון, וכיו"ב ולפיכך אין "אליש טורס" אחראית בין במישרין ובין בעקיפין, בכל צורה שהיא לכל נזק אשר עלול להיגרם על-ידי נותני השירותים הנ"ל או מי אשר פועל מטעמם, לרבות בשל מעשים ו/או מחדלים של אותם נותני שירותים. אין באמור בתנאים דלעיל כדי לפגוע בזכותו של הנוסע לתבוע ישירות את כלל נותני השירותים או חלק מהם. במקרה של תביעה, על הנוסע לפנות ישירות לחברת הביטוח נסיעות אצלה רכש את פוליסת הביטוח.
פניות
על מנת שניתן יהיה לפנות במקרה הצורך לספקי שירותי התיירות בארץ ו/או בחו"ל לברור תלונה, תביעה ו/או טענה אשר לנוסע כנגד אותם ספקים, על הנוסע להביא בפני "אליש טורס", תוך פרק זמן סביר לאחר חזרתו ארצה, את דבר תלונתו, תביעתו ו/או טענתו, על מנת ש"אליש טורס" תוכל לברר את טענותיו מול הגורמים הרלבנטיים.
חיסונים
למדינות מסוימות נדרשים חיסונים. למידע כללי בנושא חיסונים על הנוסע לעיין באתר משרד הבריאות www.health.gov.il .
חילוקי דעות
מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי בכל מקרה שתוגש תביעה נגד "אליש טורס", תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו בלבד. הדין אשר יחול על כל מחלוקת ו/או כל סכסוך ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בקשר ו/או בנוגע לשירותי התיירות ו/או לתנאים אלו יהיה הדין הישראלי בלבד.
 
 
            אנו מאחלים לכם נסיעה נעימה
צוות אליש טורס